Oferta asortymentowa

W swojej ofercie "Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex" Sp. z o.o. posiada ok. 17.000 pozycji asortymentowych. Jesteśmy dystrybutorem wiodących producentów leków krajowych i zagranicznych. Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej zajmuje się:

I. Dystrybucją:

 • Produktów leczniczych:
  • krajowych i zagranicznych,
  • psychotropowych,
  • homeopatycznych,
  • prekursorów IR.
 • Suplementów diety.
 • Wyrobów medycznych.
 • Surowic i szczepionek.
 • Ziół.
 • Substancji recepturowych.
 • Kosmetyków.
 • Materiałów opatrunkowych.
 • Środków higieny.
 • Sprzętu medycznego i materiałów diagnostycznych.
 • Artykułów dla dzieci.

II. Indywidualnym importem docelowym (refundowanym i pełnopłatnym) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

Obecnie współpracujemy bezpośrednio niemalże ze wszystkimi polskimi i zagranicznymi producentami leków. Daliśmy się poznać jako solidny i wiarygodny partner, dzięki czemu możemy przedstawiać naszym Klientom korzystne oferty zakupu leków i innych produktów.

INFORMACJE OGÓLNE

Hurtownia Farmaceutyczna należąca do Przedsiębiorstwa Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX Sp. z o.o. sprowadza produkty lecznicze z zagranicy w ramach importu docelowego, czyli jest to sprowadzenie do kraju produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

Podstawą do sprowadzenie takiego produktu jest :

-zapotrzebowanie szpitala, albo

-zapotrzebowanie lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny (lista konsultantów dostępna na stronach Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl )

WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA

Zapotrzebowanie
Składa się z:
części A - wypełnia ją lekarz prowadzący leczenie, dyrektor szpitala w przypadku chorego znajdującego się w szpitalu a także krajowy lub wojewódzki konsultant z danej dziedziny medycyny.
części B – wypełnia ją Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji , ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Wniosek należy przesłać pocztą na adres Ministerstwa lub faksem pod nr:
fax  63 49 311

W sytuacjach niecierpiących zwłoki, zapotrzebowanie może być przekazane faksem lub przy użyciu nośników elektronicznych, ale musi być dostarczone w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia dokonanego w tej formie.
części C - wypełnia ją Narodowy Fundusz Zdrowia w przypadku wystąpienia pacjenta o zgodę na refundację.

W świetle aktualnych przepisów prawidłowo wypełniony oryginał zapotrzebowania musi trafić do hurtowni farmaceutycznej  w ciągu 60 dni od daty potwierdzenia przez Ministerstwo Zdrowia (część B) lub w ciągu 30 dni od udzielenia zgody na refundację przez NFZ (część C).

Szpital wystawiający zapotrzebowanie kieruje zapotrzebowanie bezpośrednio do hurtowni farmaceutycznej, a jeśli zapotrzebowanie jest wystawiane przez lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, to kieruje on je do hurtowni farmaceutycznej za pomocą apteki ogólnodostępnej.

 Podstawa prawna:

1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
(Dz. U. 05. Nr 70, poz. 636).

2.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. 04., Nr 53, poz. 533, z późn. zm.)

 Importem docelowym w Hurtowni „Slawex” zajmuje się :

mgr farm. Magda Nowakowska

tel. 81 44 50 729   fax: 81 44 50 724

e-mail: magda.nowakowska@slawex.com.pl